Phúc Lợi VIP

23/09/2019 15:17 (1 năm trước)

Kính thưa các chúa công !!!


Phúc lợi VIP là đặc quyền dành riêng cho VIP. Với mỗi số tiền chúa công nạp vào Tam Quốc Bùm Chíu, chúa công sẽ nhận được 1 lượng kinh nghiệm VIP tương ứng. 

Phúc lợi VIP sẽ mang lại nhiều vật phẩm độc và lạ cũng như quyền lợi hữu ích cho chúa công trong quá trình trải nghiệm Tam Quốc Bùm Chíu.

Quỹ Trưởng Thành Dành cho chúa công VIP 4:

Thú cưỡi Tu La: Cực phẩm của VIP 12:

Chi tiết xem tại bảng sau:

Trân trọng !!!