Xây dựng đội hình "Ngũ Hổ Tướng" của Thục Quốc

24/09/2019 15:44 (1 năm trước)

Đã là người biết đến tam quốc thì không thể không biết đến Ngũ Hổ Tướng của Thục Quốc gồm: Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung. 

Vậy thì đội hình Thục Quốc trong Tam Quốc Bùm Chíu SLG sẽ được xây dựng như thế nào và sức mạnh ra sao?

Chiêu mộ những tướng Vàng Vô Song như Triệu Vân, Quan Vũ ở thời điểm đầu thì hơi khó khăn

Vì thế chúng ta sẽ cần chiến thuật tránh hụt hơi trong thời gian đầu:

1. Bố Trận:


2. Vị Trí:

 • Gây các hiệu ứng xấu: Trương Phi (giảm ATK) và Liêu Hóa (giảm DEF)

 • Hồi máu toàn đội: Lưu Bị , Bàng Thống , Hoàng Nguyệt Ánh

 • Hồi máu cá nhân kết hợp gây sát thương: Hoàng Trung , Ngụy Diện

 • Khống chế: Mã Siêu


   

3. Điểm sáng: 

Lưu Bị hồi máu, giải hiệu ứng xấu cho toàn đội và Bàng Thống hồi máu và cộng hiệu quả né toàn đội. 


4. Ưu điểm : 

 • Vượt ải: khá ổn khi đội hình có đều các tuyến

 • PvP:

 • Đội hình siêu lầy với khả năng hồi máu từ nhiều Tướng

5. Nhược điểm

 • Vượt ải: Có đều các tuyến nên tốn nhiều khoáng nâng cấp tháp

 • PvP:

 • Quá phụ thuộc vào khả năng hồi máu của Lưu Bị và Bàng Thống.

 • Thời điểm đầu lượng sát thương thấp (cần Triệu Vân và Quan Vũ để cải thiện)

 • Ít khống chế (trước khi có Gia Cát Lượng  thì chỉ có mình Mã Siêu là gây choáng)


   

6. Xây dựng đội hình:

Đội hình ban đầu:

 • Tư Thừ - Nhiệm vụ tân thủ.

 • Tôn Thượng Hương có được nhờ thần tướng trở về.
   

 • Chúc Dung ,Mạnh Hoạch và Pháp Chinh có thể kiếm được từ vượt ải tinh anh 

 • Có điều kiện nạp gói sẽ sở hữu ngay: Mã Siêu  

 • Nếu EVENT nạp 500 vàng mỗi ngày sau 3 ngày sẽ nhận được Hoàng Nguyệt Ánh.

Các tướng dự phòng:

 • Chơi Thục Quốc khó kiếm mảnh tướng nên có thể dùng các tướng khác dễ kiếm hơn để xây dựng đội hình:

 • Sử dụng Trương Giác và Giả Hủ - Nhiệm vụ, vượt ải tinh anh.

 • hoặc đăng nhập 7 ngày là có Hạ Hầu Uyên

 • Mua gói 6000 có Tào Nhân

Xây dựng đội hình:

 • Đổi mãnh tướng lệnh (PK), vượt ải tinh anh và đổi danh vọng để chiêu mộ Ngụy Diện

 • Có Ngụy Diện, hãy dùng mãnh tướng lệnh để đổi Bàng Thống

 • Chọn một trong hai: chơi cung thủ chọn Hoàng Trung , chơi pháo thủ chọn Liêu Hóa

 • Sau đó dùng danh vọng đổi Lưu Bị , Trương Phi


   

7. Hoàn thiện đội hình:

 • Hãy kiên nhẫn với Thục Quốc, cố gắng kiếm các tướng Vàng Vô Song để hoàn thiện đội hình Thục Quốc cùng Ngũ Hổ Tướng nhé:

 

Trân trọng !!!