Xây dựng đội hình Thế Lực Tào Ngụy

24/09/2019 15:10 (1 năm trước)

Tào Ngụy là một trong 3 quốc gia thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa, là nước mạnh nhất, chiếm được nhiều đất nhất (hơn 9 châu trong tổng số 13 châu của nhà Hán), dân số nhiều nhất. Và đương nhiên, Ngụy quốc sẽ sở hữu lượng danh tướng và lực lượng quân sự rất hùng mạnh. 

Hãy cùng mình thảo luận về các đội hình của Thế Lực Tào Ngụy trong Tam Quốc Bùm Chíu SLG:

Nói về Tào Ngụy thì đương nhiên mình sẽ lựa chọn các tướng nước Ngụy trong đội hình. Tuy nhiên mình sẽ chưa bàn đến tướng đến tướng Vàng Vô Song, vì việc sở hữu tướng Vàng Vô Song khá là tốn kém.

1. Bố trận:


2. Vị Trí:

 • Tanker: Hạ Hầu Đôn (Buff hộ thuẫn cho bản thân) - Bàng Đức (Hồi HP bản thân)

 • Sát thương: Trương Hợp (tăng tốc đánh bản thân),
  Điển Vi (gây cháy rụi) 

 • Khống chế: Chân Cơ (làm chậm), Hứa Chử (gây choáng), Tào Tháo (gây choáng)

 • Hỗ trợ: Tuân Vực (Tăng hiệu quả né toàn đội)

 • Khi đi PvP hoặc leo tháp hãy bố trí đội hình và chiến thuật phù hợp, hạn chế tương khắc.


   

3. Điểm sáng đội hình:

 • Buff hộ thuẫn của Hạ Hầu Đôn và Buff né của Tuân Vực cực kỳ khó chịu.

 • Đi kèm là sẽ có gây choáng Tào Tháo , Hứa Chử .


   

4. Ưu điểm:

Vượt Ải: 

 • Đội hình Ngụy đa số là pháo binh phù hợp đánh nhóm, gây sát thương phạm vi lớn, Sở Thành Phong chỉ cần nâng cấp tháp Pháo là sẽ hiệu quả cho tất cả tướng.

PvP: 

 • Lượng máu tướng tương đối cao, né của Tuân Vực cho toàn đội rất khó chịu.

5. Nhược điểm:

Vượt Ải: 

 • Quá nhiều pháo binh đôi khi không phải là lợi thế. Thiếu cung thủ, gặp npc trên không sẽ không đỡ nổi. (khắc phục, bỏ bớt pháo binh và sử dụng cung thủ)

PvP: 

 • Không có tướng có khả năng hỗ trợ hồi máu. Thời gian đầu đi PK sẽ hơi vất vả. (Tuy nhiên nếu sở hữu Quách Gia và Tư Mã Ý sẽ cải thiện điểm yếu này)


   

6. Xây dựng đội hình:

Đội hình thời gian đầu:

 • Thời gian đầu có thể dễ dàng kiếm được: Hạ Hầu Uyên (đăng nhập 7 ngày) và Tào Nhân (gói 6000).
  Giả Hủ (vượt ải tinh anh/làm nhiệm vụ)
  Tôn Thượng Hương (Đại tướng trở về).

 • Cố gắng kiếm thêm Thái Văn Cơ (hoàn thành bộ duyên tốt, khắc phục điểm yếu PvP không có tướng hồi máu) 

 • Nếu có điều kiện nạp EVENT 500 vàng mỗi ngày sau 3 ngày sẽ có ngay: Chân Cơ (khuyến mãi thêm Hoàng Nguyệt Anh và Tiểu Kiều).

Xây dựng đội hình:

 • Đổi mãnh tướng lệnh (PK) và vượt ải để sở hữu ngay Điển Vi 

 • Vượt ải Tinh Anh có thể kiếm: Bàng Đức , Trương Hợp , Hứa Chử , Chân Cơ

 • Danh vọng từ thu hồi tướng có thể tích để đổi Hạ Hầu Đôn hoặc Tào Tháo  

 • Mãnh tướng lệnh: sau khi có Điển Vi hãy dùng đổi Tuân Vực

 • Lần lượt thay các tướng Tím bằng tướng Vàng, cho tướng Tím vào viện quân, ta sẽ có bộ duyên khá hoàn chỉnh

Các tướng dự phòng:

 • Khi chơi Ngụy thì số lượng pháo binh đã quá tốt rồi, hãy bổ sung vào vị trí khác ví dụ như:

 • Cần quân sư: Tào Phi (có bộ duyên tốt) hoặc
  hoặc giữ Giả Hủ (dễ kiếm mảnh, làm nhiệm vụ và vượt ải tinh anh)

 • Nếu cần Pháp sư/Tướng hỗ trợ hồi máu: có thể bỏ bớt Pháo Binh và giữ lại Thái Văn Cơ, tuy nhiên sát thương khi đi PvP sẽ bị giảm đáng kể hoặc sử dụng Tuân Du (có buff hộ thuẫn)

 • Thêm cung thủ: có thể dùng chơi Từ Hoảng (gây khống chế) và Hạ Hầu Uyên (tăng tốc đánh bản thân)  hoặc có thể dùng Mã Siêu (Tuy không phải tướng Ngụy nhưng nạp 100 vàng là sở hữu ngay, khắc phục cả điểm yếu thiếu hụt cung thủ khi vượt ải).


   

7. Hoàn thiện đội hình: 

Sau khi đã xây dựng được đội hình ưng ý, hãy cố gắng kiếm cho mình những Tướng Vàng Vô Song: Tư Mã Ý, Quách Gia, Trương Liêu để hoàn thiện đội hình

Vậy các bạn nghĩ sao về đội hình này của Thế Lực Tào Ngụy?