[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần

08/10/2020 17:32 (1 tháng trước)

Các chúa công thân mến!

1. Thần tướng hạn giờ Tôn Sách

Máy chủ áp dụng: S1 - S7

Thời gian: 0h Ngày 09/10 - 24h Ngày 11/10

Nội dung: Tham gia sự kiện thần tướng hạn giờ có cơ hội nhận thần tướng Tôn Sách

2. Thần tướng hạn giờ Trương Liêu

Máy chủ áp dụng: S8

Thời gian: 0h Ngày 09/10 - 24h Ngày 11/10

Nội dung: Tham gia sự kiện thần tướng hạn giờ có cơ hội nhận thần tướng Trương Liêu

3. Thần tướng hạn giờ Quan Vũ

Máy chủ áp dụng: S9

Thời gian: 0h Ngày 09/10 - 24h Ngày 11/10

Nội dung: Tham gia sự kiện thần tướng hạn giờ có cơ hội nhận thần tướng Quan Vũ

4. Tiệm thần bí

Máy chủ áp dụng: S1 - S9

Thời gian: 0h Ngày 09/10 - 24h Ngày 11/10

Nội dung: Đập trứng có cơ hội nhận được rất nhiều vàng

5. X2 vượt ải

Máy chủ áp dụng: S1 - 9

Thời gian: 0h Ngày 10/10 - 24h Ngày 11/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vượt ải được x2 phần thưởng

6. Nghênh thần tài

Máy chủ áp dụng: S1 - 9

Thời gian: 0h Ngày 09/10 - 24h Ngày 11/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tập kích ô sào được x2 phần thưởng

7. Tích lũy nạp thẻ

Máy chủ áp dụng: S1 - 9

Thời gian: 0h Ngày 09/10 - 24h Ngày 11/10

Nội dung: Tích lũy nạp đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn

8. Phủ thần tướng

Máy chủ áp dụng: S1- 9

Nội dung: Oẳn tù xì có cơ hội nhận mảnh tướng vô song

 

Trân trọng!