CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI TUẦN.

29/10/2020 23:53 (1 tháng trước)

 

✳️CHUỖI SỰ KIỆN MỚI✳️

1. Thần tướng hạn giờ Quan Vũ
- Máy chủ áp dụng: S1 - S7
- Thời gian: 0h Ngày 30/10 - 24h Ngày 01/11
- Nội dung: Tham gia sự kiện thần tướng hạn giờ có cơ hội nhận thần tướng Quan Vũ

2. Thần tướng hạn giờ Lục Tốn
- Máy chủ áp dụng: S8
- Thời gian: 0h Ngày 30/10 - 24h Ngày 01/11
- Nội dung: Tham gia sự kiện thần tướng hạn giờ có cơ hội nhận thần tướng Trương Liêu

3. Thần tướng hạn giờ Trương Liêu
- Máy chủ áp dụng: S9
- Thời gian: 0h Ngày 30/10 - 24h Ngày 01/11
- Nội dung: Tham gia sự kiện thần tướng hạn giờ có cơ hội nhận thần tướng Quan Vũ

4. Tiệm thần bí
- Máy chủ áp dụng: S1 - S9
- Thời gian: 0h Ngày 30/10 - 24h Ngày 01/11
- Nội dung: Đập trứng có cơ hội nhận được rất nhiều vàng

5. X2 vượt ải
- Máy chủ áp dụng: S1 - S9
- Thời gian: 0h Ngày 30/10 - 24h Ngày 01/11
- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vượt ải được x2 phần thưởng

6. Nghênh thần tài
- Máy chủ áp dụng: S1 - S9
- Thời gian: 0h Ngày 30/10 - 24h Ngày 01/11
- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tập kích ô sào được x2 phần thưởng

7. Tích lũy nạp thẻ
- Máy chủ áp dụng: S1 - S9
- Thời gian: 0h Ngày 30/10 - 24h Ngày 01/11
- Nội dung: Tích lũy nạp đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn

8. Phủ thần tướng
- Máy chủ áp dụng: S1- 9
- Nội dung: Oẳn tù xì có cơ hội nhận mảnh tướng vô song