Quốc Chiến Toàn Tập ( Phần 2)

10/09/2020 14:50 (2 tuần trước)

   Chư vị chúa công thân mến!

Quốc Chiên sẽ là nơi xảy ra những cuộc đấu, những cuộc đổ bộ hùng mạnh nhất giữa các quân đoàn toàn server. Hãy cùng tìm hiểu về tính năng mới vô cùng hấp dẫn này nhé.

III. Quy tắc đại nghiệp

1. Lập quốc

Khi thế lực lần đầu công chiếm Châu phủ, Trưởng quân đoàn chiếm lĩnh Châu phủ có thể lập quốc

Sau khi lập quốc, tất cả người chơi lần đầu vào quốc chiến đều sẽ nhận được thông báo lập quốc

2. Phong quan

Giải thích: Sau khi lập quốc, Quân đoàn trưởng của quân đoàn chiếm lĩnh Châu phủ sẽ phong chức quan cố định cho một số chủ công. Chức quan khác nhau có bonus tài nguyên khác nhau: 

 • Nếu chưa lập quốc, không thể vào giao diện phong quan, nhấp nút Phong quan hiện thông báo “Sau khi lập quốc mới có thể phong quan”. 
 • Quân đoàn trưởng chiếm lĩnh Châu phủ đầu tiên trong thế lực có thể phong Quốc vương cho người chỉ định. 
 • Quốc vương có thể phong 9 vị quan chức. Đồng thời ở Châu phủ tiếp theo mà Thế lực đánh chiếm, dù là quân đoàn nào chiếm lĩnh thì cũng đều có thể do Quốc vương chỉ định lập thêm “Phiên vương”. 
 • Phiên vương có thể phong tiếp 9 vị trí quan chức khác trong Châu phủ của mình 
 • Nếu Châu phủ bị thế lực khác chiếm lĩnh, chức quan trước đó của Châu phủ sẽ bị thu hồi. 
 • Quyền hạn thao tác của Vương có thể bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. 
 • Quyền hạn thao tác của Phiên vương, chỉ có thể thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức trong Châu phủ của mình. Nếu không có quyền thao tác sẽ thông báo “Không thể thao tác”

​Thay đổi thông tin chức quan:

 • Khi chức quan bị thay đổi, sẽ có thông báo tới người chơi bị thay đổi; 

Nếu đang ở giao diện Đại nghiệp sẽ chủ động hiện thông báo thay đổi chức quan; Nếu đang ở giao diện Đại nghiệp, và có khung thông báo khác hiện ra; sau khi đóng khung thông báo này sẽ hiện trông báo thay đổi; Nếu đang không ở giao diện Đại nghiệp, icon Đại nghiệp sẽ hiện chấm đỏ nhắc nhở; nhấp tiến vào giao diện Đại nghiệp sẽ hiện thông báo thay đổi

 • Căn chứ vào tình hình thay đổi chia làm 3 nội dung: 

- Bổ nhiệm

- Thay đổi

- Cách chức

 • Khi chức quan bị thay đổi, nếu người chơi chưa kịp xem thông báo và chức quan lại thay đổi lần nữa, sẽ hủy thông báo. Trong khi người chơi offline chức quan có sự thay đổi, sẽ chỉ thông báo sự thay đổi gần nhất và chức vị ở thời điểm hiện tại. 

Chức quan có thể bố trí đội quân NPC

 • Thành viên được phong quan có thể bố trí quân đội NPC, đội ngũ NPC dựa theo chức quan mà có ID NPC và số lượng khác nhau; 
 • Quân đội NPC giống như Quân thủ NPC trong thành trì, không thể khống chế xuất động trong chiến đấu, chỉ là NPC trong chiến trường mới có thể nhìn thấy. 
 • Đội ngũ NPC gắn liền với chức quan, nếu thay đổi chức quan, sẽ không reset trạng thái hiện tại của đội ngũ NPC; 
 • Vị trí mặc định của đội ngũ NPC là ở Châu phủ phong quan. 
 • Nếu Châu phủ phong quan này bị thế lực khác chiến giữ, quân đội NPC của người nhậm chức mới sẽ reset; Trạng thái NPC phục hồi và mặc định tại vị trí Châu phủ. 

3 loại trạng thái của đội ngũ NPC

a. Chiếm đóng: Chỉ thành mà NPC chiếm đóng. 

b. Hành quân: NPC trong quá trình tiến về thành chri định của người chơi. 

 • Nếu mục tiêu hành quân đã đổi chủ, sẽ tự động đổi mục tiêu thành thành trì gần nhất của phe mình; nếu không có điểm đến, mặc định trở về Châu phủ phong quan. 
 • NPC chỉ cần không ở trạng thái bị thương thì đều có thể tiến hành thao tác phái tới thành trì khác. Tốc độ hành quân của NPC là tốc độ thiết lập riêng. 
 • NPC đang hành quân màn hình sẽ đi theo chuyển động của NPC, giống như lúc chủ công di chuyển, người chơi có thể di chuyển màn hình để hủy theo dõi. 

c. Bị thương: Khi binh sĩ quân đội NPC bằng 0; Sau khi kết thúc bị thương, khôi phục 100%; NPC sau khi khôi phục sẽ ở lại Châu phủ phong quan.

d. Khi số quân đội NPC không phải là 100%, sẽ căn cứ theo x thời gian hồi phục y%, cho tới khi hồi đầy.

3. Xưng Đế

Giải thích: Quốc vương chiếm lĩnh thế lực Lạc Dương có thể xưng đế; Sau khi xưng đế sẽ reset Niên hiệu. 

 • Chưa lập quốc sẽ không thể vào giao diện Xưng đế; nhấp vào hiện ra thông báo “Lập quốc mới có thể Xưng đế”​
 • Sau khi xưng đế người chơi lần đầu vào bản đồ lớn Quốc chiến sẽ nhận được thông báo xưng đế. 
 • Xưng đế không cần chọn lại người chơi, mặc định Quốc vương là Đế vương; Nếu Quốc vương bị thay đổi, vị trí Đế vương sẽ tự động thay đổi. 
 • Hiệu quả sau khi xưng đế, cần phải ảnh hưởng tới thay đổi quân đội NPC của tất cả chức quan; sau khi xưng đế ID NPC tương ứng của chức quan cần thêm mới, số lượng không đổi.

​4. Ngoại giao thế lực

Mục đích:  Phòng việc vì một số thành viên quấy rối mà dẫ đến việc ngoại giao của thế lực bị mất khống chế. Sau khi hai bên đạt được đình chiến, hệ thống sẽ hạn chế thành viên hai bên không thể phát động chiến đấu. 

Phát động hiệp nghị đình chiến

 • Quốc vương có thể phát động hiệp nghị đình chiến. Chỉ có thể phát động đình chiến khi đối phương không ở trong trạng thái đình chiến, không nhận được yêu cầu đình chiến nào. 
 • Nếu khi phát động hiệp nghị đình chiến đã nhận được yêu cầu đình chiến của đối phương thì lần gửi yêu cầu này sẽ không thành công; Thông báo “Gửi thất bại, hiện đang có hiệp nghị chưa xử lý”
 • Một khi gửi đi hiệp nghị, cần đối phương xác nhận hoặc từ chối. Trong thời gian này không thể gửi yêu cầu đình chiến lần nữa. 
 • Hiệp nghị đình chiến mặc định chọn 3 ngày, có thể chọn 1-5 ngày; Khi đạt tối đa, sẽ hiển thị thông báo “Chỉ được chọn tối đa 5 ngày đình chiến”

Nhận được hiệp nghị đình chiến

 • Thời gian đình chiến bắt đầu từ lúc đồng ý đình chiến, tiến hành đếm ngược.
 • Trong 12 giờ nhận được yêu cầu hiệp nghị mà không xử lý sẽ tự động từ chối. 
 • Khi nhận được yêu cầu đình chiến mới, sẽ có chấm đỏ chỉ dẫn người chơi là Quốc vương nhấp vào nút Đại nghiệp – Ngoại giao. Hiệp nghị đình chiến lần này sẽ chỉ hiển thị 1 lần đối với mỗi Quốc vương. (Mỗi Quốc vương ở đây là chỉ việc có thể vị trí Quốc vương sẽ bị thay đổi, Quốc vương mới vẫn có thể nhìn thấy thông báo)

Xé bỏ hiệp nghị đình chiến

 • Chỉ việc đơn phương hủy bỏ hiệp định với mục tiêu đã đạt thành hiệp nghị. Sau khi xé bỏ, hai bên khôi phục trạng thái đối địch. 
 • Khi tra xem hiệp nghị, nhấp Xé bỏ hiệp nghị, giao diện xem hiệp nghị  đóng lại, hiện ra  giao diện xác nhận

Thông báo thư

 • Nếu trong ngoại giao đạt thành hoặc xé bỏ hiệp nghị, sẽ gửi thông báo thông qua hệ thống đến toàn bộ người chơi trong thế lực. 
 • Thư thông báo đến Thế lực khi đạt thành, xé bỏ, từ chối hiệp nghị

5. Vong quốc và vong thế lực

Giải thích: Chỉ việc khi Quốc đô hoặc Châu phủ của thế lực này bị thế lực khác công chiếm, nước hoặc thế lực này sẽ diệt vong. Tất cả thành viên thế lực mặc định gia nhập thế lực đã chiếm lĩnh Quốc đô& Quốc phủ đó. 

 • Sau khi thế lực bị chiếm đóng, tất cả thành viên thế lực mặc định gia nhập thế lực đã chiếm lĩnh Quốc đô& Quốc phủ đó. 
 • Trong 24 giờ thế lực bị chiếm đóng, mỗi quân đoàn trưởng trong thế lực đều có thể tiếp tục phản kháng đến cùng, có thể gia nhập thế lực còn sống khác. 
 • Sau khi bị chiếm đóng, gia nhập thế lực khác, tất cả thành trì mà quân đoàn này chiếm được sẽ trở thành thành trung lập (Tức là thành mặc định mang NPC)