Quốc Chiến Toàn Tập ( Phần 3)

22/09/2020 14:27 (1 tháng trước)

IV. Sách Lược Quốc Gia

Giải thích: Sách lược Quốc gia là quốc sách và mưu lược Quốc gia có thể sử dụng sau khi lập nước

1. Quốc Sách

Giải thích: Quốc sách là buff có hiệu lực đối với tất cả thành viên trong thế lực

 • Quốc sách một khi có hiệu lực sẽ duy trì 48 giờ; sau khi hết hiệu lực sẽ tiến vào CD 12 giờ; Kết thúc CD mới có thể phát động Quốc sách mới. 

 • Quốc sách chỉ có thể đồng thời có 1, sau khi Quốc sách có hiệu lực không thể chủ động hủy hoặc phát động Quốc sách mới. 

 • Khi buff của Quốc sách đồng thời có hiệu lực với loại buff khác, hiệu quả sẽ tăng theo cấp số cộng. 

​- Mạt Mã Lệ Binh

CD cung tiễn giảm CD xe bắn đá giảm thời gian quân bị giảm theo phần trăm (Tham số có thể thiết lập)

- Kiên Bích Thanh Dã

CD xây thành giảm, giới hạn phòng thành tăng 200, giảm thời gian khôi phục độ mệt (Tham số đều là giá trị tuyệt đối, có thể thiết lập)

Chú ý: Hai loại Quốc sách phải có sự cân bằng và thay đổi trong thời kỳ nhất định của quốc gia

2. Mưu Lược

Mục đích:  Thông qua Mưu lược khiến chiến cục của Quốc gia càng khó lường hơn

Giải thích: Mưu lược chỉ kỹ năng mà quan viên cấp cao của Quốc gia có thể sử dụng lên thành trì không thuộc sở hữu của phe mình. 

 • Chỉ có 10 quan viên tương ứng của Châu phủ lập quốc mới có thể sử dụng mưu lược, Quan viên khác có thể tra tìm nhật ký sử dụng Mưu lược, không có quyền sử dụng, thông báo “Chỉ có quan viên Quốc đô mới có quyền sử dụng mưu lược”. 

 • Sau khi lập quốc Mưu lược sẽ ở trạng thái có thể sử dụng ngay, một khi sử dụng Mưu lược sẽ tiến vào thời gian CD x giờ. (Có thể thiết lập)

Chú ý: Tác dụng của Mưu lược là thúc đẩy tương tác giữa các quốc gia, CD kế sách là để đảm bảo tính cân bằng trên phương diện kế sách giữa nước yếu và nước mạnh

- Ly Gián

 • Khiến cho Thành A phát động phương trận tiến công đối với Thành B lân cận

 • Quân đội tiến đánh là quân đội NPC của người chơi được hệ thống copy lại (Tên người chơi, lực chiến, số binh sĩ ngẫu nhiên)

- Kích động

 • Điểm phòng thành của thành trì bị kích động sẽ liên tục giảm, duy trì x thời gian. Đồng thời tăng tỉ lệ bạo động của NPC trong thành này (NPC bạo động sẽ khiến thành trì này trở thành thành trung lập). 

 • Thành trì ở trạng thái bị kích động có thể tiếp tục bị kích động, mỗi hiệu quả kích động sẽ đếm giờ riêng, hiệu quả có thể cộng dồn. 

 • Trạng thái hiệu ứng của thành trì đang bị kích động, mở giao diện thành trì sẽ hiển thị  icon hiệu quả kích động/chi viện.

 • Không thể chọn thành trì phe ta để phát động kích động/chi viện, khi chọn sẽ có thông báo “Không thể phát động mưu lược với thành trì phe ta”

 • Không thể chọn thành trì NPC để phát động kích động/chi viện, khi chọn sẽ có thông báo “Không thể phát động mưu lược với thành trì trung lập”

​- Viện Trợ

 • Tăng xx% hiệu quả khôi phục phòng thành cho thành trì được chi viện, duy trì x thời gian, giảm tỉ lệ bạo động NPC. 

 • Thành trì ở trạng thái được chi viện có thể tiếp tục được chi viện, mỗi hiệu quả chi viện sẽ đếm giờ riêng, hiệu quả có thể cộng dồn.

​V. Bạo Động Thành Trì

Giải thích: Chỉ việc thành trì mà người chơi chiếm lĩnh được bởi vì phát sinh bạo động mà trực tiếp trở thành thành bị NPC chiếm lĩnh. 

Mục đích: Là chức năng có tính xâu chuỗi, sau khi mở sẽ giải quyết được vấn đề thành trì sau khi bị quân đoàn nào đó chiếm lĩnh sẽ bị cố định hóa; Quân đoàn nhỏ có thể thu thập thành trì phản loạn này; Vào thời điểm late game khi thành trì toàn quốc đều bị chiếm lĩnh mà mùa giải chưa kết thúc, người chơi vẫn có thể đánh thành trì bị phản loạn, đạt được mục tiêu của quân đoàn hoặc xếp hạng cống hiến cá nhân.

Quy tắc xâm lấn

 1. Thời gian mở bạo động thành trì là sau khi đạt được Thiên hạ đại thế chỉ định. 

 2. Thời gian bạo động: 12 giờ và 18 giờ hàng ngày mỗi lần một lượt. 

 3. Thành trì biên giới, thành trì, điểm ra đời, Châu phủ, cửa ải của 4 Châu vòng trong đều có thể bị bạo động; Thành trì đang miễn chiến sẽ không phát sinh phản loạn. 

 4. 6 Châu vòng ngoài (Chỉ vị trí địa lý) mỗi tuần số lượng thành bị bạo động tối đa là 3. 

 5. Nếu người chơi đang online và ở giao diện chiến đấu thành trì, khi thành trì này phát sinh bạo động, sẽ chủ động hiện ra khung xác nhận, thông báo thành trì đã bị bạo dân chiếm lĩnh, người chơi nhấp xác nhận sẽ chuyển tới thành trì lân cận gần nhất;

 6. Thành trì sở tại của người chơi phát sinh bạo động, có biểu hiện bạo động, người chơi bị đưa về thành trì lân cận gần nhất.

Biểu hiện bị xâm lấn

 1. Trình chiếu hình ảnh thành trì bạo động. 

 2. Trên thành trì hiển thị trạng thái bạo động

VI. Thiên Hạ Đại Thế

Mục đích: Do giai đoạn giữa-sau của Thiên hạ đại thế chỉ có một số quân đoàn, thế lực mới cỏ thể đạt được, nên có thể thúc đẩy tính cạnh tranh của Quốc chiến vào giai đoạn giữa-sau

Nội dung Thiên hạ đại thế và phần thưởng, phát thưởng thông qua thư ingame (Thưởng Xu là chính)

 1. Sau Thiên hạ đại thế mới, Thiên hạ đại thế trước đó sẽ lập tức kết thúc; Sau khi giao diện thể hiện hình ảnh mở ra Thiên hạ đại thế hoàn tất, lập tức trình chiếu hình ảnh mở ra Thiên hạ đại thế thứ hai. 

 2. Điều chỉnh giao diện Thiên hạ đại thế; Danh sách mỗi lần mở ra tự động đưa Thiên hạ đại thế đang tiến hành lên đầu danh sách. 

 3. Khi nút Thiên hạ đại thế chưa mở, bên dưới nút hiển thị thời gian đếm ngược thời gian mở; Lớn hơn 1 ngày sẽ hiển thị số ngày còn lại; Dưới 1 ngày sẽ hiển thị đếm ngược Giờ: Phút: Giây. 

 4. Khi Thiên hạ đại thế chưa mở ra, nhấp nút Thiên hạ sẽ có thông báo “Còn x ngày (Dưới 1 ngày sẽ hiển thị đếm ngược Giờ: Phút: Giây) sẽ mở Thiên hạ đại thế”.