[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần

26/10/2020 08:57 (1 tháng trước)

 

1. X2 Ô TẬP KÍCH
Máy chủ: S1 - S9
Thời gian: 0h10 26/10 - 24h Ngày 29/10
Nội dung: Tham gia Ô tập kích sẽ được x2 phần thưởng.
 
2. TÍCH LŨY NẠP THẺ.
Máy chủ: S1 - S9
Thời gian: 0h10 26/10 - 24h Ngày 29/10
Nội dung: Nạp thẻ đạt mốc có thể nhận phần thưởng
 
3. GÓI NẠP KIM NỮ
Máy chủ: S1 - S9
Thời gian: 0h10 26/10 - 24h Ngày 29/10
Nội dung: nạp liên tục 3 ngày có thể nhận được gói quà kim nữ.
 
4. PHÚ ÔNG TAM QUỐC
Máy chủ: S1 - S9
Thời gian: 0h10 26/10 - 24h Ngày 29/10
Nội dung: Tham gia phú ông tam quốc có thể nhận được tướng vô song
 
5.ĐẬP TRỨNG LỄ
Máy chủ: S1 - S9
Thời gian: 0h10 26/10 - 24h Ngày 29/10
Nội dung: Tham gia đập trứng có thể nhận được rất nhiều vàng.