[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần

03/09/2020 16:44 (3 tuần trước)

Các chúa công thân mến!

1. Giảm giá 50% Tửu Quán

Máy chủ áp dụng: S1 - S8

Thời gian: 0h Ngày 04/09 - 24h Ngày 06/09

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tửu quán được giảm giá 50%

2. Bắn bóng

Máy chủ áp dụng: S1 - S8

Thời gian: 0h Ngày 04/09 - 24h Ngày 06/09

Nội dung: Tham gia sự kiện, bắn bóng nhận được rất nhiều nguyên liệu thần binh, nguyên liệu nâng cấp thần binh

4. X2 tháp trảm tướng

Máy chủ áp dụng: S1 - 9

Thời gian: 0h Ngày 04/09 - 24h Ngày 06/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vượt tháp trảm tướng được x2 phần thưởng

5. Tích lũy nạp thẻ

Máy chủ áp dụng: S1 - 9

Thời gian: 0h Ngày 04/09 - 24h Ngày 06/09

Nội dung: Tích lũy nạp đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn

6. Đập trứng 

Máy chủ áp dụng: S9

Thời gian: 0h Ngày 04/09 - 24h Ngày 06/09

Nội dung: Đập trứng có cơ hội nhận rất nhiều vàng

7. Thần tướng hạn giờ - Tôn Sách

Máy chủ áp dụng: S9

Thời gian: 0h Ngày 04/09 - 24h Ngày 06/09

Nội dung: Tham gia sự kiện nhận thần tướng Tôn Sách

8. Phủ thần tướng

Máy chủ áp dụng: S1- 9

Nội dung: Oẳn tù xì có cơ hội nhận mảnh tướng vô song

 

 

 

Trân trọng!