[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tuần 1 Tháng 10

05/10/2020 09:01 (1 tháng trước)

Các chúa công thân mến!

1. X2 TÂY XUYÊN

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 05/10 - 24h Ngày 08/10

Nội dung: Tham gia tranh đoạt tây xuyên sẽ được x2 phần thưởng.

2. TÍCH LŨY NẠP THẺ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 05/10 - 24h Ngày 11/10

Nội dung: Nạp thẻ đạt mốc có thể nhận phần thưởng

3. PHÚ ÔNG TAM QUỐC

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 05/10 - 24h Ngày 08/10

Nội dung: Tham gia phú ông tam quốc có thể nhận được nhiều nguyên liệu và tướng vô song

4. GÓI NẠP KIM NỮ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 05/10 - 24h Ngày 08/10

Nội dung: Nạp liên tiếp có thể nhận được gói quà kim nữ

5. GIẢM GIÁ 50% TỬU QUÁN

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 02/10 - 24h Ngày 04/10

Nội dung: Tham gia Tửu quán sẽ được giảm giá 50%

6. PHỦ THẦN TƯỚNG

Máy chủ: S1 - 9

Nội dung: Tham gia phủ thần tướng có thể nhận được tướng vô song.

 

 

Trân trọng!