[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tuần 1 Tháng 9

31/08/2020 09:47 (4 tuần trước)

Các chúa công thân mến!

1. ĐẬP TRỨNG NGÀY LỄ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 31/08 - 24h Ngày 03/09

Nội dung: Tham gia đập trứng có thể nhận được rất nhiều vàng.

2. X2 TÂY XUYÊN

Máy chủ: S1 - S8

Thời gian: 0h10 31/08 - 24h Ngày 03/09

Nội dung: Tham gia tây xuyên sẽ được x2 phần thưởng.

3. TÍCH LŨY NẠP THẺ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 31/08 - 24h Ngày 03/09

Nội dung: Tích lũy nạp đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng

4. PHÚ ÔNG TAM QUỐC

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 31/08 - 24h Ngày 03/09

Nội dung: Tham gia phú ông tam quốc có thể đổi được tướng vô song và nhiều phần thưởng khác.

5. X2 VƯỢT ẢI

Máy chủ: S9

Thời gian: 0h10 31/08 - 24h Ngày 03/09

Nội dung: Tham gia vượt ải sẽ được x2 phần thưởng.

6. TIỆM THẦN BÍ

Máy chủ: S9

Thời gian: 0h10 31/08 - 24h Ngày 03/09

Nội dung: Thương nhân thần bí ghe thăm thành, giao thương nhiều vật phẩm giá trị.

7. PHỦ THẦN TƯỚNG

Máy chủ: S1- 9

Nội dung: Tham gia phủ thần tướng có thể nhận được tướng vô song.

 

Trân trọng!