[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tuần 2 Tháng 10

12/10/2020 09:34 (1 tháng trước)

Các chúa công thân mến!

1. X2 TÂY XUYÊN

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 12/10 - 24h Ngày 14/10

Nội dung: Tham gia tranh đoạt tây xuyên sẽ được x2 phần thưởng.

2. X2 VƯỢT ẢI (MỞ BÙ)

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 12/10 - 24h Ngày 14/10

Nội dung: Tham gia tranh vượt ải sẽ được x2 phần thưởng

3. TÍCH LŨY NẠP THẺ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 12/10 - 24h Ngày 14/10

Nội dung: Nạp thẻ đạt mốc có thể nhận phần thưởng

4. BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 12/10 - 24h Ngày 14/10

Nội dung: Tham gia sự kiện có thể nhận được nguyên liệu thần binh.

5. THƯƠNG NHÂN THẦN BÍ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 2/10 - 24h Ngày 14/10

Nội dung: Thương nhân thần bí ghé thăm thành và giao thương nhiều vật phẩm có giá trị

6. PHỦ THẦN TƯỚNG

Máy chủ: S1 - 9

Nội dung: Tham gia phủ thần tướng có thể nhận được tướng vô song.

 

 

Trân trọng!