[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tuần 2 Tháng 9

07/09/2020 11:05 (3 tuần trước)

Các chúa công thân mến!

1. X2 Ô TẬP KÍCH

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 07/09 - 24h Ngày 10/09

Nội dung: Tham gia ô tập kích sẽ được x2 phần thưởng.

2. TÍCH LŨY NẠP THẺ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 07/09 - 24h Ngày 13/09

Nội dung: Tích lũy nạp đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

3. GÓI NẠP KIM NỮ

Máy chủ: S1 - S8

Thời gian: 0h10 31/08 - 24h Ngày 03/09

Nội dung: Tích nạp 3 ngày liên tiếp 500 vàng, có thể nhận được gói quà kim nữ, mở ra 1 trong 3 nữ danh tướng.

4. TIỆM THẦN BÍ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 07/09 - 24h Ngày 10/09

Nội dung: Thương nhân thần bí ghe thăm thành, giao thương nhiều vật phẩm giá trị.

5. GIẢM GIÁ 50% SHOP TRANG BỊ

Máy chủ: S9

Thời gian: 0h10 07/09 - 24h Ngày 10/09

Nội dung: Tham gia mở rương trang bị sẽ được giảm giá 50%

6. PHỦ THẦN TƯỚNG

Máy chủ: S1- 9

Nội dung: Tham gia phủ thần tướng có thể nhận được tướng vô song.

 

Trân trọng!