[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tuần 3 Tháng 9

14/09/2020 15:37 (2 tuần trước)

Các chúa công thân mến!

1. X2 THÁP TRẢM TƯỚNG

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 14/09 - 24h Ngày 17/09

Nội dung: Tham gia ô tập kích sẽ được x2 phần thưởng.

2. TÍCH LŨY NẠP THẺ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 14/09 - 24h Ngày 17/09

Nội dung: Tích lũy nạp đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

3. THẦN TƯỚNG HẠN GIỜ TƯ MÃ Ý

Máy chủ: S1 - S8

Thời gian: 0h10 14/09 - 24h Ngày 17/09

Nội dung: Tham gia thần tướng có cơ hội nhận được Võ tướng Vô song

4. NGHÊNH THẦN TÀI

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 14/09 - 24h Ngày 17/09

Nội dung: Tham gia nghênh thần tài có thể nhận được rất nhiều vàng.

5. PHÚ ÔNG TAM QUỐC

Máy chủ: S9

Thời gian: 0h10 14/09 - 24h Ngày 17/09

Nội dung: Tham gia phú ông tam quốc có thể nhận được võ tướng vô song

6. PHỦ THẦN TƯỚNG

Máy chủ: S1- 9

Nội dung: Tham gia phủ thần tướng có thể nhận được tướng vô song.

 

Trân trọng!