[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tuần 4 Tháng 9

21/09/2020 15:01 (1 tháng trước)

Các chúa công thân mến!

1. X2 Ô TẬP KÍCH

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 21/09 - 24h Ngày 24/09

Nội dung: Tham gia ô tập kích sẽ được x2 phần thưởng

2. TÍCH LŨY NẠP THẺ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 21/09 - 24h Ngày 24/09

Nội dung: Tham gia ô tập kích sẽ được x2 phần thưởng

3. THƯƠNG NHÂN THẦN BÍ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 21/09 - 24h Ngày 24/09

Nội dung: Thương nhân thần bí ghé thăm thành, giao thương nhiều vật phẩm có giá trị

4. PHÚ ÔNG TAM QUỐC

Máy chủ: S1 - S8

Thời gian: 0h10 21/09 - 24h Ngày 24/09

Nội dung: Tham gia phú ông tam quốc có thể nhận được võ tướng vô song

5. ĐẬP TRỨNG NGÀY LỄ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 21/09 - 24h Ngày 24/09

Nội dung: Tham gia đập trứng có thể nhận được rất nhiều vàng.

6. TĂNG 30% TỈ LỆ MỞ RƯƠNG TRANG BỊ

Máy chủ: S1 - S9

Thời gian: 0h10 21/09 - 24h Ngày 24/09

Nội dung: Tham gia mở rương trang bị tăng 30% tỉ lệ nhận trang bị cực phẩm

7. PHỦ THẦN TƯỚNG

Máy chủ: S1 - 9

Nội dung: Tham gia phủ thần tướng có thể nhận được tướng vô song

 

Trân trọng!