[Hướng dẫn] Bản Cài IOS và Xác Nhận Tin Cậy

Các chúa công thân mến!

Hiện tại bản IOS đã được fix lỗi thành công

Các Chúa Công có thể tải game và trải nghiệm 

Trang Chủ: https://tvtq.slg.vn/ > click PHIÊN BẢN IOS > click Download

Hoặc truy cập trực tiếp link : http://tvtq.slg.vn/download-ios.html

Sau khi tải game , các Chúa Công "XÁC NHẬN TIN CẬY" là có thể tham gia vào game như bình thường

Cách xác nhận tin cậy, các bạn làm theo hướng dẫn như ảnh phía dưới là có thể vào được game nhé !